Campingregels

I. ALGEMENE REGELS

1. Campingregels zijn bestemd om het belang van alle gasten van de camping (verder in de tekst: kampeerders) te beschermen.                                  
2. Deze campingregels schrijven de gedragsregels voor dat de kampeerders moeten volgen tijdens hun verblijf in de camping en bevatten ook gebruiksaanwijzingen voor toestellen en uitrustingen in de camping.

II. REGISTRATIE VAN KAMPEERDERS

1. Bij aankomst moet de kampeerder zich verplicht bij de receptie aanmelden. De gasten moeten voor iedere persoon hun documentatie afgeven om in het Gastenboek ingeschreven te worden.
2. Aan de receptie krijgt U ook een magneetpasje voor de slagbomen aan de ingang en uitgang van de camping. Het pasje dient om de camping in en uit te gaan en kan alleen voor Uw eigen wagen gebruikt worden. Wij verzoeken het pasje van verlies of beschadiging te bewaren. In het geval van verlies of beschadiging zullen wij een nieuw pasje extra aanrekenen. Niet geregistreerde personen mogen de camping niet binnenkomen.
3. Alvorens het verlaten van camping, moet de kampeerder zich uitschrijven bij de receptie en de kosten van verleende diensten en verblijfsbelastingen betalen. U kunt tussen 08.00 uur en 13.00 uur betalen als U dezelfde dag vertrekt of tussen 18.00 uur en 20.00 uur indien U de volgende dag vertrekt. Op de dag van vertrek moet de kampeerplaats voor 13.00 uur vrijgelaten worden, anders wordt de hele dag berekend. Voor betalingen krijgt de kampeerder een rekening.
4. Bezoekers kunnen de camping binnenkomen na toestemming van de directie.
5. MOBIELE HUISJES/ BUNGALOWS: Check- in van 16.00 - Check out tot 10.00

III. HET GEBRUIK VAN KAMPEERPLAATSEN

1. De plaats voor het opzetten van kampeeruitrustingen en ook het plaatsen van wagens wordt door de receptiedienst aangeduid afhangend van de beschikbare eenheden of ongemarkeerde plaatsen binnen de camping.
2. Kamperen is alleen toegelaten op de daarvoor bestemde plaatsen (gemarkeerde kampeenheden).
3. De kampeerders mogen niet zonder toestemming van de receptiedienst van plaats veranderen.
4. Het is verboden (voor een korter of langer tijdperk) wagens te parkeren op wegen in de camping.
5. Voor het vertrek zijn de kampeerders verplicht de kampeerplaats schoon te maken en het in dezelfde toestand zoals gevonden achter te laten.

IV. GEBRUIKEN VAN KAMPTOESTELLEN EN VOORZIENINGEN

1. Kampeerders mogen elektrische en communale toestellen en voorzieningen gebruiken. Toestellen en voorzieningen moeten op de juiste manier gebruikt worden rekening houdend met hun toepassing.
2. Het is verboden elektrische toestellen (fornuizen, koelkasten, airconditioning, etc.) te gebruiken die niet gestandaardiseerd zijn voor het gebruik in de camping.
3. Afwassen en wassen van linnengoed is alleen in daarvoor bestemde ruimten toegestaan.
4. Het is niet toegestaan op de camping wagens te wassen, motorolie veranderen, etc.
5. Wasbakken, waskuipen, douches, pissoirs en toiletten moeten op de juiste manier gebruikt worden in overeenstemming met hun nut, rekening houdend dat sanitaire voorzieningen voor het gebruik ven alle kampeerders bestemd zijn.
6. Het aansluiten (en uitschakelen) van elektriciteitinstallaties van de camping (stroomkast) kan uitsluitend door bevoegd personeel van de kamp gedaan worden.

V. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERWONDINGEN IN DE CAMPING

1. Elke kampeerder is verplicht om in de camping op zijn bezittingen op te passen.
2. Campingdirectie is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde bezittingen die eigendom zijn van kampeerders of ongevallen en verwondingen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid van kampeerders.

VI. MILIEUBESCHERMING IN DE CAMPING

1. Voor vast afval zijn de kampeerders verplicht afvalbakken te gebruiken die tot beschikking staan in de camping.
2. Het is verboden vast afval achter te laten of weg te gooien buiten de daarvoor bestemde bakken.
3. Kampeerders zijn verplicht om de kampeerplaatsen ordelijk en proper te houden.
4. Kampeerders moeten de planten en het groen in de camping beschermen.
5. Het is verboden takken of bomen te snijden of beschadigen (met nagels).

VII. OPENBARE ORDE EN RUST IN DE CAMPING

1. Kampeerders zijn verplicht openbare orde en rust in de camping te respecteren.
2. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd zijn. Tijdens deze periodes kunnen zich geen nieuwe gasten op de kampeereenheden vestigen noch kunnen de kampeerders hun kampeerplaatsen verlaten om tijdens de nacht de camping uit te gaan.
3. Gasten die na 23.00 uur aankomen kunnen zich op de campingparkeerplaats vestigen nadat zij zich bij de receptie hebben aangemeld.
4. Het gebruik van radio's en TV's, luid roepen en zingen op zo een manier dat dat in de camping lawaai veroorzaakt is verboden.
 
VIII. BRANDVEILIGHEID 
1. De camping is uitgerust et brandblussers en andere apparaten die alle kampeerders  moeten gebruiken. Campingdirectie organiseert ook teams vn brandweer. 
2. Open vuur en kampvuren zijn verboden, behalve op de gestandaardiseerde barbecues. In geval van objectief brangevaar is alle aansteken van vuur verboden. 
3. Het is verboden gemakkellijk brandbare brandstoffen of ontplofbare middelen binnen de kamping te brengen. 
4. In geval van brand in de camping of in de onmiddellijke omgeving kampeerders moeten deelnemen in georganiseerd blussen. 
 
IX. ANDERE REGELS 
1. Honden moeten in de camping en in de nabije omgeving aangelijnd worden gehouden en onder toezicht van hun eigenaren. 
2. Verschillende beschadigingen, defect aan installaties en uitrustingen en hetniet respecteren van deze regels kan de kampeerder bij de receptiedienst aanmelden. 
3. Klachten in verband met kampdiensten en accommodatie kan se kampeerder in het Gastenboek inschrijven dat bereikbaar is aan de receptie. 
 
X. HET NIET VOLGEN VAN CAMPINGREGLEMENT 
1. Kampeerder is verplicht alle richtlijnen van deze regels te volgen. 
2. Als een overtreding van deze campingregels is vastgesteld kan de campingdirectie de overtredende kampeerder van de camping verwijderen. 
3. In geval van annulatie van accomodatie in overeenstemming met punt 2 van dit artikel moet de kampeerder de veroorzaakte schade betalen. 
 
Voor alle andere informatie kunt U bij de campingreceptie terecht. 
Wij danken U voor Uw aandacht en wensen U een aangenaam verblijf in onze camping. 
 
CAMPINGDIRECTIE