RENT A BOAT

RENT A BOAT
Dragi gosti, 
 
u kampu Glavotok moguće je iznajmiti brod GALIA 630!
 
Uvjeti najma plovila navedeni su u ugovoru koji se sklapa na recepciji kampa pri preuzimanju broda. 
 
Opći uvjeti najma plovila su sastavni dio ugovora o najmu plovila i predstavljaju pravnu obvezu za najmoprimca i najmodavca.
 
Cijene najma plovila prikazane su u eurima i podložne su promjenama, a obuhvaćaju usluge korištenja usluge plovila i uređaja. U cijenu najma plovila nisu uključeni troškovi boravišne pristojbe najmoprimca, lučke i ostale takse za plovilo kao i trošak goriva.
 
Plovila se mogu uzeti u najam putem on-line bookinga ili direktnom rezervacijom na recepciji kampa Glavotok. Plovila koja se iznajmljuju putem online bookinga, najmoprimac može s kompletnom opremom koristiti tek nakon uplate cijene najma i to: 50% od ukupne cijene najma plovila prilikom rezervacije, a preostali iznos 4 tjedna prije početka najma.
 
Plovila koja se iznajmljuju direktnom rezervacijom najmoprimca kod najmodavca u kampu Glavotok, najmoprimac može koristiti s kompletnom opremom samo nakon plaćanja cijene najma plovila u cijelosti.
 
Plovila se predaju u ugovoreno vrijeme. Primopredaja je u 9.00 sati a preuzimanje plovila je u 19.00h.
 
Kod primopredaje plovila najmoprimac polaže kauciju najmodavcu prema važećem cjeniku,a  sita se vraća bez odbitaka ukoliko se plovilo vrati najmodavcu neoštećeno, u isto funkcionalnom stanju kakvo je predano najmoprimcu i u dogovoreno vrijeme. Najmoprimac je obvezan posjedovati dozvolu za upravljanje plovilom koje uzima u najam.  
 
Za sve ostale informacije molimo javite se na našu službenu e-mail adresu: info@kamp-glavotok.hr