Projekt "Climate Friendly Camp"

Glavotok_Climate-Friendly-Camp

Projekt
U okviru poziva "Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma", unutar grupe 3 "Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma" dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta pod nazivom CLIMATE FRIENDLY CAMP. (Operativni program: NPOO). Provedba projekta CLIMATE FRIENDLY CAMP započela je 1. lipnja 2023., dok je planirani završetak 1. lipnja 2025.


Ukupna vrijednost projekta CLIMATE FRIENDLY CAMP iznosi 1.605.643,63 EUR, te korisnik GLAVOTOK d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam provodi isti u partnerstvu s tvrtkama PENTA d.o.o. za informatički inženjering, SENSUM d.o.o.za savjetovanje te 3 E PROJEKTI d.o.o. za usluge i savjetovanje. Projektom će biti provedene sljedeće grupe aktivnosti: industrijsko istraživanje inovativnog poslovnog modela i aplikacije, eksperimentalni razvoj inovativnog poslovnog modela, upravljanje projektom.


Projekt predstavlja inovativni model poslovanja koji pridonosi rješavanju ključnih izazova u turizmu, posebice u pogledu smanjenja rizika od klimatskih promjena te zelenoj i digitalnoj tranziciji. Samim time projekt pridonosi održivijem i otpornijem turizmu. Cilj projekta je istraživanje i razvoj inovativne aplikacije i poslovnog modela koji smanjuje emisiju CO2, minimizira utjecaj na okoliš, povećava otpornost na rizike od klimatskih promjena te prioritizira kružni turizam i pametnije gospodarenje resursima. Ciljane skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su turistički kampovi.


Projektom "CLIMATE FRIENDLY CAMP" želi se ISTRAŽITI I RAZVITI INOVATIVNI POSLOVNI MODEL i INOVATIVNA APLIKACIJA u svrhu smanjenja negativnog utjecaja klimatskih promjena na kamping turizam te postizanje klimatske neutralnosti u poslovanju kampova kroz digitalizaciju, a sve u cilju njihove održivosti i prilagodbe potrebama tržišta u turizmu.


Očekivani rezultati projekta su (1) razvijen inovativni poslovni model "CLIMATE FRIENDLY CAMP", (2) razvijena inovativna aplikacija "CLIMATE FRIENDLY APP", (3) izvedena testiranja modela i aplikacije u stvarnom okruženju, (4) izrađena interdisciplinarna studija izvedivosti, (5) nabavljena oprema potrebna za razvoj inovativnog poslovnog modela "CLIMATE FRIENDLY CAMP", (6) sudjelovanje na 2 konferencije, (7) prijavljene 2 zaštite žiga i 1 patenta.