Kampiranje sa psima

Kampiranje sa psima
Poštovani gosti,
 
Kako bi Vam boravak u kampu s Vašim kućnim ljubimcem bio ugodan, molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa:
 
Molimo Vas da svoga psa prijavite na recepciji prilikom dolaska.
 
Molimo da prilikom prijave na recepciji date na uvid potvrdu o cijepljenju psa.
 
Na cestama, stazama, na plaži ili kamp mjestu psi moraju biti na uzici.
 
Na cijelom području kampa obvezno je vođenje pasa na uzici, a veći psi moraju imati brnjicu i biti vezani na kratkoj uzici.
 
Kupanje u moru psima je dopušteno samo u zonama predviđenim za kupanje pasa.
 
Informaciju o tome možete dobiti na recepciji.
 
Prostor  za tuširanje pasa nalazi se u sjevernom sanitarnom čvoru (na planu označenim br. 1).U pekaru i sanitarne čvorove nije dopušteno ulaziti sa psima.
 
Vlasnik životinje dužan je pseći izmet počistiti i spremiti u vrećicu, te zbrinuti u odgovarajuće spremnike za izmet. Noćni mir od 23.00 do 7.00 sati vrijedi i za pse.
 
Dugotrajno lajanje pasa tijekom noćnog mira nije poželjno.
 
U slučaju kršenja nekog od navedenih pravila, osoblje kampa ima pravo izreći opomenu vlasniku psa.
 
Kamp Glavotok ima pravo, u slučaju težeg prijestupa i opetovanoga kršenja pravila otkazati boravak vlasniku psa.
 
Ukoliko imate primjedbe na ponašanje nekog psa ili uočite da se navedena pravila ne poštuju, molimo Vas da svoja zapažanja prijavite na recepciji.                                                                                                                                                                   
Zahvaljujemo na pažnji!                                             
 
Camping Glavotok