Inovacamp 2019

Inovacamp 2019
Pojedini hrvatski kampovi ističu se svojom iznimnom kreativnošću i idejama, pa se tako u njima mogu pronaći inovativni sadržaji i usluge koji svojom namjenom, izgledom i funkcijom odskaču od standardne kamping ponude.
Kamping udruženje Hrvatske 2016. godine krenulo je u identifikaciju navedenih kampova, te je nagrada za inovativnosti, Inovacamp, do danas kampovima dodijeljena za proizvode i usluge poput glampinga, vodenih površina, tematske animacije, posebnih programa za kućne ljubimce, sportskih evenata, ciljanog marketinga i individualiziranog pristupa gostima.
2019 godine Eco kamp Glavotok našao se među kampovima nagrađenim za primijenjene inovativne ideje.