Best Campsite Award

Best Campsite Award
Oznaka kvalitete Croatia's Best Campsite dodjeljuje se kampovima koji zadovoljavaju postavljene standarde kvalitete u sklopu definiranog sustava ocjenjivanja u četiri kategorije: sanitarije, smještajne jedinice, ugostiteljska i trgovačka ponuda te sadržaji za slobodno vrijeme, a kvaliteta sadržaja i usluga dodatno se potvrđuje i prilikom obilaska inspektora.
 
Oznaka se kampovima dodjeljuje u trajanju od jedne godine, a svaka sljedeća godina poticaj je svim kampovima da ulažu u povećanje kvalitete svojih sadržaja i usluga kako bi na taj način dospjeli na prestižnu listu najboljih hrvatskih kampova.
 
Prvu Best Campsite Award Kamp Glavotok je osvojio 2017.godine. 
 
Best Campsite Award 2017
Best Campsite Award 2018
Best Campsite Award 2019
Best Campsite Award 2021