Opći uvjeti rezervacije parcela

Opći uvjeti rezervacije parcela
Kamp Glavotok otvoren je od 22.04. do 02.10.2016.

Rezervacije vršimo za parcelirana kamp mjesta u zoni "Mare" i  u zoni ""A. Jednokratna pristojba za rezervaciju iznosi 210,00 Kuna po parceli i ne odbija se od konačnog računa. Svi rezervirani dani moraju biti plaćeni.

Ne primamo rezervacije za period manji od 7 noćenja.

Plaćanje rezervacijske pristojbe moguće je:

1) Bankovnim nalogom na naš račun kod:

ERSTE BANK d.d. RIJEKA, Hrvatska

IBAN:
HR26 2402 0061 1003 9375 0

BIC:
ESBC HR 22

* Molimo da nam kopiju Vaše uplate pošaljete na naš e-mail ili na naš broj Faxa: 00385 (0)51 867 882, odmah nakon uplate.

2) Kreditnim karticama: Eurocard, Mastercard, Maestro, Visa i Diners.

3) Ukoliko se rezervacija mjesta za slijedeću godinu izvrši na recepciji kampa, istu je moguće platiti i gotovinom.

Nakon što Vaša uplata stigne na naš račun poslati ćemo Vam konačnu Potvrdu rezervacije.

Rezervacijom potvrđujemo određeni broj parcele ali si zadržavamo pravo izmjene te dodjele druge.

U slučaju otkaza rezervacije gost nema pravo na povrat novca od rezervacijske pristojbe.

Cijena smještajne jedinice uključuje postavljanje: jedne kamp kućice ili šatora i osobnog vozila, kampera ili kombibusa i osobnog vozila ili motorkotača, te dječjeg (manjeg) šatora na parceli neposredno uz kamp kućicu.

Gosti smješteni na rezerviranim kamp mjestima dužni su najkasnije do 13 sati na dan odlaska podmiriti svoj račun i osloboditi parcelu za sljedeće goste. Naplata računa vrši se od 08.00 do 13.00 sati za odlazak isti dan i od 18.00 do 20.00 sati za odlazak sljedeći dan. Odjava boravka u kampu važi do 13.00 sati, a svako daljnje zadržavanje računati će se još 1 dan. Za plaćene naknade recepcija je dužna izdati a gost kampist uzeti izdani račun.

Popusti:

- Članovi ADAC, CCI i HAK udruženja imaju popust od 10% na cijenu po osobi. Gost može koristiti samo jedan od navedenih popusta. Molimo goste, članove gore navedenih udruženja da svoje članske iskaznice predoče na recepciji odmah prilikom dolaska jer u protivnom se popust neće odobriti.
- Za neprekidan boravak istih osoba u kampu više od 14 dana odobravamo 20% popusta na cijenu po osobi.

Molimo goste da nakon poslanog upita za rezervaciju daljnju korespodenciju sa recepcijom vrše sa iste e-mail adrese tj. da pri korespodenciji sa recepcijom ne mijenjaju e-mail adrese.